Jak jsme makali na podzimkách

 /  webmaster

Jednou jsme se takhle vydali na podzimky do Mezholez a byl krásný podzim. Druhý den jsme se probudili do tuhé zimy … sněhu bylo všude vážně dost. A třetí den? To bylo zase tak trochu jaro. O podzimkách se více dozvíte v článku od Kačky.

Letošní podzimky byly na půl brigádnické a napůl nádražácké. Počasí bylo zprvu mlhavé podzimní, později ale dosti zimní, ale v neděli zas skoro jarní :)

Během soboty totiž napadlo asi 5 cm sněhu, bylo pod nulou a v neděli zas vše tálo a bylo 10 stupňů :) Již během cesty dostali tři vyvolení tajný dopis, který měli jen sami pro sebe. Určili se tak lídři skupin pro podzimkové boje. V pátek jsme se pustili do mytí oken a přerovnávání dřeva. Kluci ho rovnali z dřevníku do sklepa a nově nařezané zas do dřevníku. Holkám mytí oken tak šlo, až si kluci mysleli, že jsou nová :D

Prvním úkolem bylo rozdělení do soutěžních skupin, které se ovšem měnili každý den. Každý nádražák si musel vyrobit vlak s vagonkem, do kterého si ukládali vydělané diamanty. Létali jsme po loukách, zahráli si Gorku morku, koulovali se, došli na Koráb… Soutěžní verva málem rozervala Mezholezskou základnu. A co s diamanty? Ty budou potřeba již v celoroční hře na oddílovkách, tak je v úterý hlavně nezapomeňte doma!!!

Kačka