Oddílovka pod vedením Davida, bez Ušáka, znovu …

 /  webmaster

joomplu:110Dne 28.1.2014 jsme se sešli v klubově jako každý týden a oddílovou schůzku jsme zahájili mojí hrou, a to hrou kde se děti rozdělili na dva týmy a snažili se navzájem převrátit na záda a tím vyřadit ze hry.

Další hra byla připravena Ondrou a Kačkou, a šlo v ní o to abychom v týmech shodili papírovou kouli ze stolu za pomoci střílení gumiček, na závěr oddílové schůzky jsme našli zašifrovanou zprávu, ve které bylo napsáno:

Poklad hledejte tam kde zachrastí každý bod. Každý den tu závodí pražská UFA. Poklad však nemůžejoomplu:111
zůstat prázdný proto musíte po vyzvednutí vaší výhry vložit do truhly něco pro dalšího nálezce!
– no co to může znamenat ??