Oddílovka 7.1. pod vedením Davida, bez Ušáka

 /  webmaster

joomplu:90Dne 7.1.2014, jsme se sešli v klubovně poprvé v novém roce. Jako první úkol dostaly všechny týmy vyrobit druhou pochodeň, které se používají k posunu po hracím poli, další aktivitu musely projevit, když jsem rozdal samolepky z minulého výletu, ze zdobení stromečku a vánoční besídky.

Posléze jsem začal svojí hrou, ve které měli za úkol dostat se poslepu na druhý konec chodby, který představoval jeden vyvolený staňák. V průchodu jim bránily zbylé dva týmy, které představovaly jámy, do kterých při doteku „spadli“. Aby se dalo poslepu projít, vydávaly jámy a cíl zvuky. Výtězem joomplu:89se stal ten tým, kterému došlo nejvíce lidí na druhý konec chodby. Druhá hra byla od Kačky a Ondry. Počívala v tom, že jeden z týmu vyběhl ke stolu, na ktarém byly položeny na papíru napsané úkoly, které měl týmu sdělit pomocí pantomimy. Týmy měly dvacet minut na to, aby vyřešily všechny úkoly a nasbíraly co nejvíce bodů, které se počítaly za vyřešení každého úkolu. Na konci schůzky jsme našli zbylé dva poklady a poté se už jen uklidilo a šlo se domů.

David