6.1.2017

Staňáci se zítřejšího mezioddílového florbalového Dršmaše bohužel nezúčastní, někdo lyžuje, jiní jsou nemocní … akci musíme zrušit.